Utrygt nærmiljø

 

Bekymrende ungeadfærd

Hvad gør du, hvis du oplever bekymrende ungeadfærd i dit lokalområde?

 

Det er naturligt, at børn og unge forsamles. Det er en del af deres udvikling - og det er sundt!

Nogle gange er de højrøstede - det er også normalt (om end til tider irriterende).

 

Nogle gange udvikler gruppens adfærd sig, så du eller andre føler utryghed – det kan være pga. ukvemsord, truende adfærd eller hasarderet kørsel på scootere.

Andre gange er der alkohol, hash og hærværk inde i billedet. Alle eksemplerne er tegn på risikoadfærd, der viser eller kan føre til mistrivsel og kriminalitet.

Unge mennesker, der forsamles med en negativ adfærd, kan skabe utryghed og være tegn på, at de er på vej væk fra et godt ungdomsliv.

Risikoadfærden kan du være med til at afhjælpe ved at kontakte SSP Nordfyn.

Derved bliver vi opmærksomme på udfordringen, og vi kan sammen med vores forskellige samarbejdspartnere og ikke mindst de unge og deres forældre, igangsætte handlinger, der kan vende risikoadfærd til sund og almindelig ungeadfærd.

 

Når du oplever børn og unge, der har en uheldig adfærd i dit lokalområde:

 

Vores opfordring til dig er, at du kontakter de unge, som den rollemodel du er, med den voksnes overskud og tolerance.

Tal med de unge om det du oplever som frustrerende, de vil som udgangspunkt altid lytte til fornuftige voksne. Er de lydhøre, så husk at anerkende dem for det J

De handlinger, du træffer omkring børnene og de unge, bliver afgørende for deres adfærd.

Møder du dem med nysgerrighed og respekt, kan du som udgangspunkt forvente det samme.

 

Tag gerne kontakt til deres forældre efterfølgende, hvis du ved, hvem de er.

 

Oplever du, at du ikke kan trænge igennem til de unge/deres forældre skal du informere en af de tre nedenstående. Du kan altid vælge at informere anonymt.

 

SSP konsulenterne:

ssp@nordfynskommune.dk

 

Hvis du oplever unge, der er direkte truede på deres trivsel, skal du lave en underretning til Nordfyns Kommune på:

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Familie-og-boern/Socialt-udsatte-boern-og-unge/Underretningspligten

 

Oplever du unge, der begår kriminelle handlinger, skal du kontakte Fyns Politi på telefon 114 eller 112.

 Senest opdateret 08.07.2020 14:34 af MSCLA