Gå til sideindhold
Om os / Forældreinformation

Forældreinformation

Hvorfor gå i ungdomsskole?

Det at være en del af et positivt fællesskab, at have fornemmelsen af at høre til og med, er en forudsætning for at unge er i trivsel.

Det at kunne prøve sig af, teste egne og andres grænser, og se nye muligheder er essentielt for unges udvikling.

Vi er helt pjattede med positive fælleskaber, da vi ser hvor meget de giver deltagerne i form af robusthed, mod, ny viden og overskud.

I al beskedenhed betragter vi os selv som usædvanligt dygtige til at facilitere ungefællesskaber der bidrager til at skabe livsduelige og dygtige unge.

 

Hele kommunens ungdomsskole:

Hver ungdomsårgang i kommunen tæller i runde tal 375 personer, og det betyder, at vi laver målrettede tilbud til ca. 2500 unge hvert år.

Det særlige ved hold og aktiviteter i ungdomsskolen er, at de består af unge fra alle kommunens skoler og ungdomsuddannelser på tværs af alder, klassetrin, og gamle kommunegrænser – og de kommer alle frivilligt.

Her kan de unge finde fælleskaber hvor de har mulighed for at dyrke lige præcis deres særinteresse på små udvalgte hold, eller bare finde præstationsfrie rum hvor de kan hænge ud sammen.

Vores undervisere har ikke nødvendigvis en pædagogisk baggrund, men er eksperter på lige præcis deres område. Eksempelvis har vores undervisere i motorlære alle en baggrund med ”sorte fingre”.

 

Hvem må gå i ungdomsskole?

Alle unge fra 7. klasse til det og med det fyldte 18. år.

På udvalgte hold eller aktiviteter, kan man få dispensation til at fortsætte selvom den unge er over 18 år.

 

Hvad kan unge bruge Nordfyns Ungdomsskole til?

Vores tilbud kan groft inddeles i fire hovedområder:

  • Fritidsundervisning: som dækker over et bredt udvalg af forskellige aktiviteter som f.eks. skolefag, Gokart, musical, knallertkørekort, madlavning og dans .  Påholdoversigten kan du se hele udbuddet, samt hvor og hvornår de forskellige aktiviteter finder sted. 
  • Ungdomsklubber: Vi råder over ungdomsklubber fordelt over hele Nordfyns Kommune, hvor de unge kan mødes med jævnaldrende i deres fritid. Her bliver de mødt i øjenhøjde af et erfarent og ansvarligt personale.

  • Ture og rejser. Ungdomsskolen har forskellige ture og rejser i ind og udland

  • Projekter: Vi indgår i forskellige ungerelaterede projekter med forskellige samarbejdspartnere.

Hvad koster det? Alle aktiviteter og undervisning på fritidshold er som udgangspunkt gratis. Men – der er naturligvis altid undtagelser. Der er deltagerbetaling på knallert- og traktorkørekort, prøveaflæggelse i jagttegn eller duelighedsbevis/speedbådskørekort og lignende hold.

På vores ture, rejser og weekendaktiviteter kan der også forekomme deltagerbetaling.

Når vi udbyder hold/aktiviteter med deltagerbetaling, fremgår det tydeligt ved tilmeldingen.

 

Hvordan tilmelder man sig?

Den unge finder det hold eller den aktivitet han /hun ønsker at deltage på, og klikker på Log ind og tilmeld.
Med Uni login tilmeldes eleven det hold der ønskes.

Det er vigtigt, at profilen indeholder opdateret mobilnummer og mailadresse på den unge, da al information vedrørende de tilmeldte hold sker på mail eller sms.

Vi beder også om mobil numre til de voksne på hjemadressen, så vi kan få fat i hjemmet hvis det bliver nødvendigt 

 

Ungdomsskolen et trygt sted at komme:

Vi har vores aktiviteter spredt ud på mange forskellige adresser fordelt over hele kommunen, derfor kan vi ikke beskrive ungdomsskolen som hjemmehørende et sted. For at skabe et trygt og rart miljø for alle vores unge har vi som udgangspunkt altid mindst 2 medarbejdere på arbejde/vagt samtidig. Når vi har det første møde med vores unge, gør vi meget ud af at beskrive rammerne for dem, herunder også hvilke regler der gælder på stedet og for de enkelte aktiviteter. Hvis I har bekymringer, så kontakt os endelig.

 

Hvilke regler er der altid?

I Nordfyns Ungdomsskole må man aldrig købe, medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med vores aktiviteter.

Rygning er forbudt på alle vores adresser. 

Derudover forventer vi, at man som en selvfølgelighed opfører sig ordentligt. 

 

Vi tager billeder af vores unge i klubberne og på undervisningshold:

Ungdomsskolen bruger billeder i trykte og digitale medier. På den måde er det muligt for elever, forældre og andre at følge med i Ungdomsskolens dagligdag. Gennem billeder og film fortæller vi de gode historier, åbner Ungdomsskolen for omverdenen, deler viden og informerer om begivenheder og arrangementer.

Vi har stort fokus på, at ingen føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Derfor vurderer vi altid, hvad der er egnet til at dele med andre.

Hvis man ikke vil optræde på billeder på vores sociale medier, kan man signalere overfor fotografen, at man ikke ønsker at blive fotograferet eller bede fotografen om at slette billedet. I kan også kontakte os på de sociale medier eller på mail, hvis I finder et billede på nettet, som I gerne vil have slettet.

Billeder i tryksager er altid blevet godkendt at dem, der er genkendelige på billederne.

 

Vi vil gerne høre fra jer:

Vi bliver altid glade for at høre spørgsmål, ønsker, forslag, ros og såmænd også kritik. Det hjælper os til at blive bedre, og til at støtte den enkelte unge. Skriv til os på

ungdomsskolen@nordfynskommune.dk

eller kontakt os på tlf. 64828425.

 

Forsikring:

Nordfyns Kommune har ikke forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele, mens de deltager i ungdomsskolens klub- og undervisningsaktiviteter. Skulle en deltager komme til skade eller få værdigenstande beskadiget eller stjålet, er det familiens eget forsikringsselskab, der skal rettes henvendelse til.

Dette ifølge Indenrigs- og Socialministeriets afgørelse i 2012 om, at tegning af kollektiv ulykkesforsikring for børn i kommunale tilbud og folkeskoler ikke er lovligt jf. Kommunalfuldmagten.

Vi gør opmærksom på, at aktivitet med særlig risiko for uheld, som f.eks. ridning, gokart, parkour, klatring og sejlads af nogle forsikringsselskaber betragtes som farlig sport.

 

 

Medarbejderne har ren børneattest:

Alle ansatte i Ungdomsskolen får tjekket deres børne- og straffeattest før ansættelsen starter. Alle myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år.

 

 Senest opdateret 06.01.2022 18:40 af MSCLA
Apricore logo