Opgaver SSP

 

Skole/Social/Politi = SSP

SSP samarbejdet i Nordfyns Kommune har som formål at arbejde kriminalpræventivt omkring børn, unge og unge voksne.

For at SSP indsatsen bliver en succes kræver det, at ansatte og borgere i kommunen bidrager til at sikre børn og unges trivsel.

Trivsel for det enkelte barn, ung eller ungegruppe er det sikreste værn mod en kriminel handling eller en begyndende karriere som kriminel.

 

I Nordfyns Kommune er der ansat tre SSP konsulenter, der har en bred vifte af opgaver.

Opgaverne er bundet op på de tre indsatser, der er grundlaget for SSP arbejdet.

 

Den generelle indsats:

På Nordfyn består den af en række forskellige undervisningsforløb på skoler og ungdomsuddannelser. Emnerne er bl.a. ”flertalsmisforståelser”, ”sikker på nettet” samt ”alkohol og andre rusmidler”. Undervisningen gælder for hele årgange og deres forældre.

 

Den specifikke indsats:

Denne indsats er målrettet grupper af unge, der udviser bekymrende adfærd. Ofte opleves bekymringen i bestemte områder/steder. Disse ”hot spots” opdages typisk gennem konsulenternes observationer, eller når borgere kontakter SSP. Konsulenterne foretager i den forbindelse opsøgende arbejde på gadeplan for at komme i dialog med de unge og deres forældre. En anden del af forebyggelsen består af SSP-konsulenternes synlige tilstedeværelse i ungemiljøerne herunder Ungdomsskolens aftenklubber. Synlighed ved store arrangementer såsom halfesterne i Søndersø er også en del af den specifikke indsats. Når konsulenterne vurderer det nødvendigt, overdrages Hot-spotlisten til Fyns Politi for øget samarbejde.

 

Den individuelle indsats:

Denne indsats er målrettet enkelte børn og unge, der er i risikogruppen for at udvikle kriminel adfærd. Alle individuelle sager bliver vendt på et møde med hjemmel i Retsplejelovens §115. På det koordinerende møde sikres, at der er en tovholder i alle indsatser omkring barnet/den unge. Det er hensigten, at man efter mødet involverer barnet/den unge og dennes familie samt inddrager skolen, familiehuset, ungementorer osv.

 

SSP konsulenterne arbejder opsøgende. Det vil sige, at de kommer rundt i kommunen og opsøger de unge, hvor de unge befinder sig. Det kan være i klubberne, på stranden om sommeren og alle andre steder, hvor børn og unge færdes. Konsulenterne er også bindeled mellem skolerne, Ungeposten, frivillige foreninger og ikke mindst de unge og deres familier.

 

SSP-konsulenterne har ikke faste mødetider og kan derfor være på arbejde om dagen, om aftenen og i weekender. Du kan henvende dig uanset din alder og, hvis du ønsker det, kan henvendelsen foregå anonymt.

SSP-medarbejderne er underlagt reglerne om tavshedspligt og underretningspligt.

 

Du kan henvende dig med egne problemer eller, hvis du har kendskab til andre, der har problemer.

 Senest opdateret 08.07.2020 14:37 af MSCLA